Thursday, August 13, 2009

PENDEKAR CAHAYA: YANG UNGGUL

  1. Pendekar Cahaya yang unggul dan bijak mempunyai strategi yang mantap, berpengetahuan dan berkebolihan untuk meramalkan masa depan.
  2. Pendekar Cahaya tahu bahawa sifat sebaik baiknya yang perlu ada pada diri setiap Pendekar Cahaya ialah kesanggupan untuk berbaik baik kepada semua, termasuk "musuh".
  3. Untuk dapat membuat keputusan yang jitu Pendekar Cahaya yang unggul perlu untuk mendengar kepada semua pandangan dan nasihat termasuk pandangan dan nasihat dari orang yang membenci dan dibenci.
  4. Amat penting bagi seorang Pendekar Cahaya untuk tidak mendengar kepada nasihat dan pandang mereka yang hanya pandai menlafazkan perkataan "ya".

No comments: