Monday, September 14, 2009

PENDEKAR CAHAYA : POLITIK DINASTI VS. POLITIK MERITOKRASI.

1. Terdapat perselisihan pendapat mengenai isu POLITIK DINASTI DAN POLITIK MERITOKRASI ini.

2. Satu cabang pemikiran mengatakan bahawa politik dinasti itu tidak baik bagi negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Pemikiran ini berdasarkan kepada kenyataan bahawa pemimpin yang menwarisi 'kuasa' tidak semenstinya mempunyai kualiti kepimpinan dan kelebihan diri bebanding dengan yang mewariskannya. Amalan politik dinasti juga kononnya bercanggah dengan prinsip meritokrasi di dalam negara yang mengamalkan sistem demokrasi di mana "government by the people and for the people" menjadi asas atau fundamentalnya.

3. Satu cabang pemikiran pula mengatakan bahawa adalah tidak salah mengamalkan politik dinasti sekiranya sipewaris memiliki kualiti kepimpinan dan mempunyai kelebihan diri dan keupayaan mentadbir negara atau negeri dengan adil dan saksama.

4. Sesungguhnya Pendekar Cahaya tidak memberikan perhatian berat kepada perkara biasa seperti ini, dimana dinegara ini dan bahkan diseluruh dunia mengamalkannya.

1 comment:

watasikadi said...

saya percaya sistem meritokrasi yang telus sesuai dengan amalan demokrasi kita. PENDEKAR CAHAYA PENDEKAR KOTA BELUD.. HIDUP TAN SRI!