Friday, September 4, 2009

PENDEKAR CAHAYA : NAMPAK BERBEZA, RUPANYA SAMA.

Dato Seri Anwar Ibrahim dan Dato Seri Mohd. Najib Tun Razak. Siapakah yang sebenarnya yang melaksanakan perubahan? Siapakah pula yang perlu berubah?

1. Dalam kesibukan menghayati isu-isu politik daerah dan pergolakan politik nasional, terkadang Pendekar Cahaya merasa seakan kebingungan memikirkan pergeseran ideologi dan perbezaan prinsip di antara pemimpin pihak pemerintah dan pemimpin pihak pembantah.

2. Terdapat pihak yang menyatakan bahawa jurang perbezaan idelogi dan prinsip ini amat jauh dan semakin ketara. Terdapat pula sesetengah yang beranggapan bahawa pihak pemerintah masih ditakok lama, berpegang kepada dasar yang lapuk dan enggan untuk berubah bagi menyesuaikan diri dengan kehendak dan gelagat rakyat jelata mengikut peredaran zaman yang semakin serba moden dan canggih ini. Pihak pemimpin pemerintah pula mendakwa bahawa “perkara yang perlu diubah, dan perlu mengalami proses innovasi bukanlah dasar-dasar dan sistem yang sedia ada semata-mata, kerana dasar-dasar dan sistem telah terbukit dampaknya yang telah memanfaatkan rakyat jelata terutama bukan sahaja Melayu dan Bumiputera, malah kemakmuran negara dikongsi bersama oleh seluruh rakyat Malaysia."

3. Bagi mendapatkan kepastian, Pendekar Cahaya membuat kajian dan tinjauan rambang dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan kemusykilan kepada pihak-pihak tertentu seperti berikut:-
  • Sanggupkah pihak pemimpin pembantah melihat dan menerima hakikat bahawa yang menduduki teraju Ketua Hukum Negara terdiri dari bukan Melayu atau bukan Bumiputera?
  • Sanggupkah pihak pemimpin pembantah melihat dan menerima hakikat bahawa yang menduduki jawatan Pengelola Gedong Dana Negara terdiri dari bukan Melayu atau bukan Bumiputra?
  • Sanggupkah pihak pemimpin pembantah melihat dan menerima hakikat bahawa yang menduduki jawatan Ketua Pendakwa Hukum Negara terdiri dari bukan Melayu atau bukan Bumiputra? dan
  • Sanggupkah pihak pemimpin pembantah melihat dan menerima bahawa yang menduduki jawatan Perdana Kuasa Negara dan Timbalannya terdiri dari bukan Melayu atau bukan Bumiputra?

4. Ternyata, jawapan dan respond dari pihak-pihak yang berkenaan adalah jelas, TIDAK.

5. Dengan jawapan itu, maka kesimpulannya, pada pandangan Pendekar Cahaya, bahawa negara tercinta dan pemimpin-pemimpinnya berserta dengan rakyat jelata sekalian adalah tidak seperti rakyat dan negara Amerika Syarikat.

6. Pada pandangan Pendekar Cahaya, sistem dan dasar-dasar politik pihak pemimpin pembantah seimbang dengan pihak pemimpin pemerintah, pada tersurat, kelihatan berbeza tetapi yang tersirat adalah sama.

7. Pendekar Cahaya, dalam menyelami keadaan ini, mampu berasa lega kerana keadaan yang sedia ada masa kini tidaklah perlu diubah dengan drastik semata-mata untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan segelintir pemimpin terutama atas nama kepentingan politik. Terkadang, tidak semestinya kita berubah kerana semata-mata desakan dan naluri "ketakutan" untuk rebah. Kita perlu berubah untuk memenuhi kehendak dan keperluan perubahan sesuai dengan keadaan semasa dan jangkaan keperluan akan datang.

1 comment:

Tudung Duang said...

POLITIK Pa'Min...

POLITIK!..ada prinsip! ada dasar! ada ideologi! berubah atau tidak..demikianlah adanya...berpolitik untuk membina KUASA!

Kalau tiada pihak pembantah, mana mungkin negara ini mampu berfungsi sebagai sebuah negara..Ibnu Khaldun ada menulis dalam bukunya 'Mukadimah'..

Wassalam..