Sunday, September 13, 2009

PENDEKAR CAHAYA : POLITIK ANEH DAN SUKAR DIFAHAMI

1. Tidak semua pengamal politik atau aktivis politik faham atau mengenali “politik” sebelum mereka menceburkan diri dan melangkah masuk di dalamnya.

2. Ramai yang mengatakan bahawa politik itu aneh, unik dan sukar untuk difahami.

3. Untuk dapat mengenalpasti apa itu “politik” yang sebenar-benarnya, pengamalnya atau aktivis politik memerlukan masa panjang dan terpaksa mengharungi proses orientasi dan adaptasi.

4. Ada yang bilang politik itu candu, dimana kalau sudah terlibat di dalamnya, susah untuk berhenti.

5. Pengamal politik merasa tidak pernah mati.

6. Politik tidak ada had tempohnya. Ia berlaku selamanya.

7. Winston Churchill pernah berkata, “Dalam peperangan anda (tentera) terbunuh sekali sahaja, tetapi dalam politik bisa terbunuh beberapa kali". In war you can only be killed once, but in politics, many times."

8. Pendekar Cahaya juga pernah mendengar sebuah ungkapan; “Dalam politik, tiada kawan setia dan tiada musuh buat selama-lamanya”.

9. Sesungguhnya Pendekar Cahaya mengakui bahawa politik adalah suatu kerjaya yang sukar untuk difahami, unik dan aneh.

No comments: